Privacy

Gebruiksvriendelijke privacy basics
Jouw privacy is onze grootste zorg. Onze doctrine is om een nieuwe anonieme dienst te creëren die het makkelijker mogelijk maakt om andere singles in persoon te ontmoeten.

Dat is waarom we:
• Een minimale hoeveelheid persoonsgegevens verzamelen
• Niet werken met foto's, profielen of andere onnodige persoonsgegevens
• Voor duidelijke toestemming vragen bij het verzamelen en gebruiken van je locatiegegevens
• Je locatiegegevens nooit gebruiken voor andere doeleinden zonder uitdrukkelijke toestemming

Hoe wij de locatiegegevens gebruiken:
• Alleen bij genoeg gebruikers op dezelfde locatie worden je locatiegegevens gedeeld
• Je locatiegegevens worden alleen in groepsvorm getoond
• We tonen jouw individuele locatiegegevens NOOIT apart
• Je kan nooit individueel gevolgd worden door andere gebruikers